מה ההבדל בין קופת גמל לקרן פנסיה

מה ההבדל בין קופת גמל לקרן פנסיה

החיסכון לגיל הפרישה בנוי מאופציות של הפקדות לקופת גמל ולקרן פנסיה. לאזרחים רבים אין מספיק ידע בתחום זה ולכן הם נעזרים ביועצים פנסיונים שמנתבים את דרכם בהתאם לחסכונות הקיימים ולאפשרויות ההשקעה בהמשך הדרך.

דרכי ההשקעה בעתיד האישי

כדי לקבל את ההחלטות הנכונות יש להבין לעומק מה ההבדל בין קופת גמל לקרן פנסיה.  

אחד ההבדלים הוא גובה התשלום החודשי עבור דמי הניהול. בקופות הגמל בוצעו לאורך השנים הפחתות משמעותיות בגובהם. דמי הניהול הנגבים עבור צבירת הכספים נעים סביב אחוז אחד ואילו דמי הניהול הנגבים בגין ההפקדה לקופת הגמל נעים סביב ארבעה אחוזים.

בקרן הפנסיה, דמי הניהול עומדים על כחצי אחוז ואילו דמי הניהול בגין הפיקדון הם בשיעור של כ – שישה אחוזים.

דמי ניהול הממוצעים בחיסכון הפנסיוני הם בקרן הפנסיה עבור צבירה כ –% 0.23 ועבור הפקדה כ % 2.32 ואילו בקופת הגמל דמי הניהול הם כ –% 0.56 ובגין הצבירה כ – % 32 .

דמי הניהול בקרן הפנסיה עבור ההפקדות החודשיות גבוהים יותר מאשר אלו המשולמים בקופת הגמל, אך עקב ההבדל המהותי בדמי הניהול מהצבירה, ההבדל בין קופת גמל לקרן פנסיה מאבד את חשיבותו.

לאור הנתונים הפיננסיים הללו מסתבר שהחיסכון המומלץ לטווח הארוך הוא בקרן הפנסיה.

שימוש בנתוני הביטוחיים בקופות הללו

קופות הגמל אינן כוללות כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה ובמקרה של מוות לצורך לכן יהיה על החוסך לרכוש מבעוד מועד פוליסה נוספת לצרכי כיסוי. הנתונים הללו כמו ביטוח למקרה מוות וכיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה קיימים אצל בעלי קופות הפנסיה. לכן קופת גמל מתאימה לאדם המעוניין בחיסכון נטו וקופת פנסיה מתאימה ללקוחות המעוניינים בכיסוי ביטוחי.

יציאה לפנסיה

חוסכים אשר המשיכו להפקיד כספים לקופת הגמל גם לאחר שנת 2008 מעבירים את הכספים שהצטברו בקופה זו לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים כדי לקבל את הכספים שחסכו עד שנת 2008.

לכן קרן הפנסיה עדיפה במקרה זה כיוון שאינה מצריכה לבצע שינוי זה.

ליהנות מהתמורה בגין השקעת כספים

בקופות הגמל ובקופות הפנסיה קיימים מסלולי השקעה במניות שונות אך בקופות הפנסיה קיימות אפשרויות השקעה רבות יותר. בקופות הגמל אפשר לבצע ניהול אישי – IRA וזו אופציה שעדיין אינה פעילה בקרן הפנסיה.

בקרן הפנסיה מובטחת תשואה על 30% מסך החסכונות בשיעור של  4.86%. לכן המגמה היא שעבור אנשים מבוגרים קרן הפנסיה היא עדיפה ואילו עבור הצעירים עדיף לחסוך בקופת הגמל.

המסקנה הכללית היא שאדם נשוי עדיף שיפקיד כספים לקרן הפנסיה, מי ששכרו גבוה יכול להפקיד לקרן הפנסיה ובנוסף לכך יבצע חיסכון נטו בקופת גמל.

אדם עצמאי כדאי שיפקיד כספים בקופת גמל תוך בדיקה של גובה דמי הניהול בקופת הגמל הספציפית.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: